Hotelové TV Hotelový systém Informační panely Slaboproudé rozvody Softwarové aplikace Správa a servis

Správa a servis

Servisní činnost rozdělujeme do dvou částí:

Správa interaktivních hotelových systémů představuje:

Standardní servisní činnost: