Hotelový systém Softwarové aplikace Správa a servis Informační panely Slaboproudé rozvody Hotelové TV

Správa a servis

Servisní činnost rozdělujeme do dvou částí:

Správa interaktivních hotelových systémů představuje:

Standardní servisní činnost: